2015-09-17_18.22.41
2015-05-07 17.19.48
2015-09-17_18.12.34
2015-09-17_18.11.40
2015-05-07 17.16.45
2015-09-17_18.52.24
2015-09-17_19.04.53
2015-09-17_19.25.54

مجموعه کارگاهی

مجموعه کارگاهی نیز با تکیه بر تجربیات تکنسین های ساخت و با نظارت کامل سایر واحد ها کار ساخت و مونتاژ قطعات و مجموعه ها را عهده دار می باشد.

واحد مهندسی ساخت و تولید

واحد مهندسی ساخت که در واقع ورودی اطلاعات خود را از بخش طراحی و اطلاعات استخراج شده از نمونه مهندسی و همچنین الزامات فنی مشتری به دست می آورد ..

واحد مشاوره مهندسی

در این واحد که متشکل از فارغ التحصیلان ممتاز رشته های مکانیک ، مواد و متالوژی ، کنترل و … می باشد ، امور مشاوره صنعتی ، نقشه کشی ..