فراخوان همکاری

شرکت آرمان تدبیرجهت  توسعه همکاریها و روابط کاری و فنی از کلیه شرکتهای سازنده ، متخصصین و دانشجویان ممتاز دانشگاههای کشور دعوت به همکاری می نماید.خواهشمند است رزومه و سوابق کاری خود را به همراه گواهینامه های مربوط به آدرس ای میل شرکت و یا دورنگار ارسال فرمایید. پیشاپیش از توجه همه شما عزیزان کمال سپاس را دارد.