مجموعه کارگاهی

مجموعه کارگاهی نیز با تکیه بر تجربیات تکنسین های ساخت و با نظارت کامل سایر واحد ها کار ساخت و مونتاژ قطعات و مجموعه ها را عهده دار می باشد.

واحد مهندسی ساخت و تولید

واحد مهندسی ساخت که در واقع ورودی اطلاعات خود را از بخش طراحی و اطلاعات استخراج شده از نمونه مهندسی و همچنین الزامات فنی مشتری به دست می آورد ..

واحد مشاوره مهندسی

در این واحد که متشکل از فارغ التحصیلان ممتاز رشته های مکانیک ، مواد و متالوژی ، کنترل و … می باشد ، امور مشاوره صنعتی ، نقشه کشی ..