اتمام ساخت gear & worm فولاد نطنز

با یاری پروردگار متعال و همت همکاران عزیز کار ساخت دنده های گیربوکس سنگین فلندر به پایان رسید. تصاویر زیر دنده های ساخته شده در حال آب بندی قبل از ارسال و نصب را نشان می دهد.کار ساخت این دنده ها 45 روز به طول انجامید و به دلیل حساسیت بالا و استاندارد نبودن دنده ها به جای دنده زنی توسط دستگاه هاب، قطعات با روش طراحی و ساخت توسط دستگاه فرز 5 محور سی ان سی تولید گردید.با تشکر از همه همکاران عزیز.2012-11-14-0232012-11-14-024

آرمان تدبیر در راه ساخت کوپلینگ برای برج میلاد

طی بازدید به عمل آمده از کوپلینگهای پمپ آتش نشانی موتورخانه مرکزی برج میلاد تهران، به زودی پیشنهاد فنی و مالی ساخت این کوپلینگها ارایه می شود.