مجموعه کارگاهی نیز با تکیه بر تجربیات تکنسین های ساخت و با نظارت کامل سایر واحد ها کار ساخت و مونتاژ قطعات و مجموعه ها را عهده دار می باشد. مجموعه کارگاهی این بخش دارای تجهیزات عمومی ساخت و تولید از جمله انواع ماشین و …می باشد. جهت بهره گیری از حداکثر توان ساخت از ، تراش تا طول ۳ متر، فرز ۳ محوره CNC ، اسپارک ، جوشکاری، TIG دستگاه های تولید مخصوص همچون وایرکات، لیزر کاتینگ ، لیزر ولدینگ و … به صورت برون سپاری به شبکه توانمند و با نظارت کامل کارشناسان فنی شرکت استفاده می گردد.

image005 image006