تک مرحله ای و چند مرحله ای، حلزونی و اسکرو مورد مصرف صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی طبق الزامات فنى API610 و درخواست کارفرما. همچنین ساخت انواع قطعات یدکی مانند شفت، ایمپلر، انواع رینگ سایشی و فرسایشی، پوسته، گاید بلید و …جهت انواع پمپ EBARA, FLOWSERVE, WLSON‐SNYDER , BROOMWADE,CERPELLI,KSB,WORTHINGTON,INGERSOLL‐RAND

KEY WORD:PUMP CASING,WEAR RING,SEALING RING,IMPELLER,SHAFT,SHAFT KEY,SCREW PUMP,HELICAL PUMP,CENTRIFUGAL PUMP,SINGLE STAGE,MULTISTAGE,GUIDE BLADE,SPARE PARTS,…

[topswf swf=’http://www.atdmco.ir/wp-content/uploads/2014/04/Single-Stage-Centrifugal-Pump-new.swf’ width=’540′ height=’360′ quality=’best’ wmode=’transparent’ scale=’default’ flashvars=” allowfullscreen=’false’]

image001 image002 image003 image004 image005 image006 image007 image008 image009 image010 image011